|Collita 2013-2014 | 12.495 glans d’alzina | 60 kg

Aquest és el llistat de glans recol·lectades durant onze setmanes. Val a dir que calculem que l’arbre va produir unes 15.000 glans. Les que no vàrem recol·lectar nosaltres, se les van menjar els ocells, van caure després d’acabar la collita o se les van endur les persones que s’acostaven a la instal·lació. Vam ser molt rigorosos a l’hora de comptar les glans. Corcades vol dir que sortien les larves dels corcs de les glans (Curculio elephas), anomenats popularment morruts, corcs i a vegades becuts. Flotants vol dir que suraven, és a dir, que no tenien substància.

Primera setmana, del 4 al 10 de novembre del 2013, 360 glans
216 glans viables -144, el 40% corcades

Segona setmana, de l’11 al 17 de novembre, 402 glans
280 glans viables -122, el 30% corcades

Tercera setmana, del 18 al 24 de novembre, 188 glans
148 glans viables -40, el 21,2% corcades

Quarta setmana, del 25 al 31 de novembre, 209 glans
187 glans viables -22, el 10,5% corcades

Cinquena setmana, de l’1 al 6 de desembre, 268 glans
234 glans viables -34, el 12,6% corcades

Sisena setmana, del 7 al 15 de desembre, 1.321 glans
1.218 glans viables -103, el 7,7% corcades

Setena setmana, del 16 al 22 de desembre, 2.124 glans
2.098 glans viables -26, l’1,22%, corcades

Vuitena setmana, del 23 al 28 de desembre, 2.006 glans
1.953 glans viables -53, el 2,6%, corcades i flotants

Novena setmana, del 30 al 5 de gener de 2014, 2.826 glan
2.769 glans viables -57, el 2%, corcades i flotants

Desena setmana, del 6 al 12 de gener, 2.510 glans
2.455 glans viables -55, l’1,1%, divuit  flotants, 36 picades, una corcada

Onzena setmana, del 13 a 19 de gener, 281 glans
269 glans viables -12, el 4,2%, flotants, dues picades per cotorres argentines, segurament