Accionista Em faig càrrec d’un o d’uns quants plançons

Cal disposar del lloc adient on plantar-los i, sobretot, fer-se càrrec de la seva custòdia, en especial els propers anys. Si no te’n pots ocupar personalment però vols plantar-ne, podem trobar un lloc on fer-ho, un espai públic, a on puguis anar a veure’ls quan vulguis.

Hi ha la intenció de geolocalitzar els arbres, però encara no sabem si ho podrem disposar. Així i tot, estem en tractes amb diferents serveis de parcs i jardins per acollir la plantació dels plançons, molt vulnerables els primers anys de vida.