Aquest és un recull fotogràfic incomplet de què hem fet fins ara. Recol·lectar les glans, preparar-les per la seva plantació, separar les corcades, comptar-les... dur-les als vivers, veure-les germinar, brotar i créixer.