Notes escrites per en J·B en relació a les larves aparegudes dins les glans recol·lectades de L'alzina d'en Bigas Luna, el novembre del 2013 

Descripción: Curculio elephas, Balanin éléphant

Als Països Catalans hi ha dues menes d’insectes que perforen i corquen les glans de les alzines per fer créixer la seva descendència i dur a terme el seu cicle vital anual. Són els curculiònids i els àfids. N’hi ha una descripció en un paràgraf del llibre Els alzinars. Manual de gestió dels hàbitats. 

Intento saber quelcom sobre aquests insectes. Pel que fa als primers, Google m’obre la porta a viquipèdia. El corc de les glans té el nom de Curculio elephas. La informació és detallada. I diu: Els curculiònids (Curculionidae) són una família dels coleòpters polífags, anomenats popularment morruts, corcs i a vegades becuts. És una de les famílies d'animals amb més membres, amb unes 40.000 espècies. Són fitòfags, és a dir que s’alimenten de plantes. En alguns casos, esdevenen plagues destacables per a l’agricultura al camp i al magatzem on constitueixen una de les plagues que més pèrdues provoca a les collites de gra en l’àmbit mundial. 

Es reconeixen per la seva llarga probòscide i les antenes geniculades però, més enllà d'això, els curculiònids tenen una gran diversitat de formes i mides; els adults amb llargades entre 1 i 40 mm. Estan classificats dins d’uns 400 gèneres i la taxonomia d’aquest grup és força complicada. Els intents de construir una filogènia s’han basat principalment en les característiques de les larves. 

La larva de la Curculio elephas creix a partir de l’ou inoculat dins la petita gla (agost - setembre) i surt quan la gla cau a terra (novembre - desembre). Aleshores fa el característic forat a la closca i s’enterra per formar una crisàlide o pupa l’any següent (juny – juliol). La metamorfosi completa, la durà a ser un insecte adult, imago, que posarà ous (setembre – octubre). El que passa dins la crisàlide és espectacular. 

La larva, com podeu veure, és molsuda, blanca i té un morro marró més fosc. El «personatge» és així: 

Descripción: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTzEGLxHdzdfSDNM6Ztc3GGKbpNOFcw8YqAOTdqyqmBN4EjfXy7ug

I d’adult, l’imago, el morrut Curculio elephas té aquest aspecte: 

Descripción: Curculio elephas, Balanin éléphant 

El procés és el següent: les glans de l’alzina de la plaça de la Vila de Madrid són recol·lectades i posteriorment separades. Les que suren en aigua són eliminades ja que mostren, entre d’altres, els forats característics d’estar corcades, però les viables també deixen de ser-ho quan la larva fa el forat per sortir. 

Què podem fer? De moment, deixar les glans en remull i a la nevera una nit, per matar les larves, però el mal ja està fet: menjar-se l’interior de la gla. Quina barra! 

Els altres insectes que perforen i corquen les glans, els àfids del gènere Cyndia, ja no surten a viquipèdia, ai las!

L’experiència de l’alzina de la plaça de la Vila de Madrid ens diu que el nombre de glans corcades va anar disminuint setmana a setmana; d’un 40 a un 2%, l’onzena setmana. De la recol·lecció total, de 12.495 glans, un 5,34% eren flotants, corcades i mossegades per ocells. Cal pensar que d’una banda, no se sap quins tractaments de plaguicides químics de síntesi ha patit l’arbre i de l’altra, el fet d’haver impedit que les larves fessin capolls a l’enterrar-se va trencar el cicle anual dels morruts de l’alzina. 

Pel que fa a la suposada propietat de les glans (el títol diu Qui es cruspeix les meves glans), formalment, els arbres urbans a la via pública i als parcs són municipals, de l’ajuntament de Barcelona, de Parcs i Jardins. En podreu treure les conclusions que vulgueu, però la recol·lecció va necessitar una autorització específica prorrogada diverses setmanes. 

Les alzines i els arbres són un bé comú que genera un benefici comú. Moltes de les seves activitats ho són i ultrapassen la propietat. L’ombra potser no, depèn de la seva ubicació, però l’oxigen, la fixació de partícules, el sòl que generen, etc. són beneficis comuns.

Deixo constància que el títol volia suscitar una mica de provocació. Meus, el que es diu meus, tan sols són els meus mocs, els meus pensaments i els meus escrits, és clar. 

Jordi Bigues

  

DOCUMENTACIÓ 

Curculio elephas

Nombre común: Balanino o Gorgojo de las bellotas. 

Descripció 

Existen varias especies de insectos cuyas larvas se alimentan del interior de las bellotas. El más conocido y abundante de ellos es el gorgojo de las bellotas, un pequeño coleóptero, en realidad varias especies muy parecidas entre sí, cuyo nombre científico es Balaninus (Por ejemplo, la Balaninus glandium). 

Este insecto tiene cierta importancia económica en nuestra región debido a los daños que causa en las bellotas atacadas. En efecto, al comerse las sustancias de reserva de estas semillas, las bellotas que van a utilizarse para viveros o repoblaciones pierden gran parte de su vigor al germinar la planta. Además, si el embrión de la bellota se ve afectado, no llega ni siquiera a germinar.

El insecto adulto es un pequeño gorgojo de color castaño rojizo con manchas oscuras y de cuerpo grueso cuya característica más llamativa es la enorme probóscide o trompa que posee, la cual es incluso más larga que el cuerpo.

La larva del gorgojo, que es la que se encuentra en el interior de las bellotas, se caracteriza por ser blanca, pequeña (de hasta unos 5 mm de longitud o poco más), de cuerpo grueso y anillos marcados. La parte correspondiente a la cabeza es de color más oscuro. Presenta unas mandíbulas bien visibles que le ayudan a alimentarse.

 

Cicle biològic 

Los insectos adultos aparecen en primavera, a finales de la cual se realiza el apareamiento y la puesta, que suele constar de unos 20 huevos o algo más. La hembra escoge la bellota y con ayuda de su larga trompa realiza un profundo pero diminuto agujero en la bellota, tras lo cual se da la vuelta y deposita el huevo.

Las larvas al nacer, comienzan a alimentarse del interior de la bellota, de los cotiledones que conforman la reserva nutritiva de la futura planta, realizando túneles. 

Puede haber más de una larva por bellota, según la intensidad de la plaga. El desarrollo de la larva desde la puesta dura algo más de un mes. Cuando la bellota cae al suelo, la larva realiza un grueso agujero de salida (del tamaño de su cuerpo) y abandona la bellota, enterrándose en el suelo generalmente a menos de 10 cm de profundidad. Allí pasa el invierno, realizando posteriormente la metamorfosis en fase de crisálida, y en primavera aparece la nueva generación de insectos adultos.

 

Danys 

Los daños producidos por este insecto afectan a dos aspectos: por un lado, pueden afectar a la producción de la montanera al consumir la parte alimenticia del fruto y hacer caer la semilla al suelo antes de tiempo. Puede verse afectado en ocasiones hasta el 80% de la producción de bellota de un árbol; por otro lado, más grave probablemente es el hecho de que a menudo afecta a la capacidad germinativa de la bellota. En efecto, si la larva se ha alimentado del embrión, lo mata y la bellota no puede germinar. En caso de que no lo mate, reduce las posibilidades de supervivencia de la nueva planta al quitarle parte de sus reservas alimenticias y debilitarla. 

Este insecto prefiere atacar a las bellotas más gruesas y tempranas (brevales).

Se pueden detectar las bellotas que han sido atacadas por el gorgojo por presentar el grueso orificio de salida de la larva, pero en caso de que la larva no haya salido todavía, no se puede detectar, puesto que el orificio de puesta es minúsculo. 

Además de al alcornoque, también ataca a las castañas (sobre todo la especie B. elephas), y a las bellotas de robles, encinas, coscojas, etc.

 

Tractaments

El tratamiento más natural e inocuo contra este insecto es la misma montanera, es decir: haciendo que el ganado, principalmente el porcino, se alimente de las bellotas caídas desde el principio y sin dejar zonas sin pastorear, antes de que salgan las larvas. Así se consigue eliminar a un gran número de ellas y en años sucesivos la población del insecto disminuirá de manera considerable.

La vecería del alcornoque también les afecta, ya que los años en que no hay apenas bellota no puede salir adelante una nueva generación. Los años de poca bellota después de uno de gran cosecha muy afectada es un buen momento para atacar a la plaga, que concentra su ataque en las pocas semillas disponibles. 

Otro tratamiento posible es remover el suelo debajo de los árboles después de enterrarse las larvas, con lo cual se matarán muchas de ellas. Debe cuidarse de no remover profundamente, para no dañar las raíces superficiales del alcornoque. 

También, en caso de no tener ganado suficiente disponible, se puede recoger la bellota caída y destruirla o, si se va a utilizar para sembrar, someterla a temperaturas cercanas a 0 ºC o a atmósferas de una composición tal que maten a los insectos, o bien sumergirlas en agua con algo de lejía, etc. 

Se recomiendan a veces tratamientos con productos químicos, preferiblemente del tipo de las piretrinas, que son los menos perjudiciales para el medio ambiente, en forma de espolvoreo o pulverización sobre el árbol o tratamiento aéreo. 

Otro de los insectos que se alimentan de la bellota del alcornoque son las orugas de la pequeña mariposa Carpocapsa, las cuales se distinguen fácilmente de la larva del gorgojo de las bellotas por su color rojizo y cuerpo más estrecho y alargado.

 

+ Informació… 

http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal_web/web/temas_ambientales/montes/plagas/fichas_plagas_enfermedades/curculio_elephas.pdf